На штету српских привредника: Странцима машине без царине?


carina1
Предлог Закона о улагањима даје повлашћен статус инвеститорима из иностранства приликом увоза опреме. Потребно направити прецизан списак опреме која не подлеже царињењу.

Страни инвеститори ће моћи да увезу опрему без плаћања царине и увозних дажбина. Пре свега опрему која представља улог страног улагача, предвиђа Предлог закона о улагањима. Домаћи инвеститори, иако је циљ новог закона да изједначи положај српских и страних компанија, у овом члану се не помињу. Нису изузете ни половне машине, па се отвара питање хоће ли будуће инвестиције “подмладити” алат у српским предузећима који је у просеку стар – 28 година.

Предлог закона, додуше, каже да царине нису ослобођени аутомобил и аутомати за забаву и игре на срећу. Влада ће ближе уредити поступак за остваривање ових олакшица, али опрема мора да је у складу са прописима којима се уређује здравље и безбедност грађана.

Поједина привредна удружења, међутим, напомињу да би морало право да важи и за домаће и за стране улагаче.

– Врло је битно дефинисати да ли је реч о новој или половној опреми. Мислим да је ослобађање од дажбина за увоз нове опреме оправдано, јер Србији је она потребна – сматра Љубиша Обрадовић, секретар Удружења за металну, електро индустрију, руднике метала и металургију ПКС. – Наше машине су веома старе и инетерес је да се увозе нове. Није добро да се то не прецизира, јер би то многи злоупотребили и увозили половне машине. Наша привреда не би добила много. Старе технологије би се селиле у нашу земљу. Треба да важи и за домаће инвеститоре, јер би то била дискриминација домаћих. Концепт нове индустријализације се не ослања на страна улагња, већ на улагања домаћих пердузећа. Будућност наше индуистрије су мала и средња предузећа. У супротном ћемо остати без индустрије.

У Мрежи за пословну подршку објашњавају да је циљ тренутног предлога да се реши питање фирми које оснивају предузећа у Србији и селе своју опрему из постојећих фабрика у иностранству.

– То је начин да се административно реши тај проблем, да инвеститори не губе време на увозне процедуре – кажу у Мрежи за пословну подршку. – Дефинитвно треба да се успостави неки стандард који та опрема мора да испуни у еколошком смислу. То је важна тема.

Увозне дажбине већ се, по Царинском закону, не плаћају на нову опрему која се не прозводи у Србији, а увози се за нову или проширење постојеће производње, модернизацију производње. Домаће компаније тада су се жалиле да многе нису у стању да купе нови алат и да би ваљало да то важи и за половну робу.

Аутор: С. Булатовић
Извор: Новости


Напиши коментар

Није дозвољено.