Пакистански аутор: Муслимани у БиХ су српског поријекла


Пакистански аутор Syed Mohammad Hafeez Zaidi, 1937. године пише да су муслимани у БиХ Срби:

„Yugoslavia has about 1.600.000 Muslims or 10 percent of the entire population of the contry. Of these, 750,000 are in Bosina [граматичка грешка у оригиналу – Р.Сојкин] Herzegovina, all Servians in language and origin ; and the rest are in Southern Servia“.

Превод: Југославија има око 1.600 000 Муслимана или 10% од цијелог становништва државе. Од њих, 750.000 су у Босни и Херцеговини, сви су Срби по језику и поријеклу; сви остали су у Јужној Србији.

*Syed M. Hafeez Zaidi. The Muslim Womanhood in Revolution: Being an Exhaustive Survey of Modern Movements Among the Muslim Women All Over the World with Special Reference to Their Social, Educational, and Political Awakening. Zaidi, 1937. R. 72.
 Приредио: Роман Сојкин
Извор: Срби у БиХ

https://www.srpskimagazin.com/2017/09/25/pakistanski-autor-muslimani-u-bih-su-srpskog-porijekla/


Напиши коментар

Није дозвољено.