Утицај корона вируса на демографска кретања у Србији, мај 2020.


Пошто је укупан број умрлих смањен, упркос умрлима од COVID-19, можемо закључити да су мере забране кретања (као и страх од смрти) имале лековити ефекат по здравље наших најстаријих.


Није дозвољено.